Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Kontigent- og utstyrskasse

Kongsvinger kommune har avsatt kroner 50.000,- til drift av en kontingentkasse og kroner 75.000,- til drift av en utstyrsbank for 2015.

Ordningen koordineres av Kultur- og Fritidsenheten som også har driftsansvaret.

 

Målgruppe

Målgruppen for ordningen er barn og unge i alderen 6 til 18 år. Man er klar over at det i denne gruppen finnes flere som av økonomiske årsaker ikke har anledning til å delta i fritidsaktiviteter innen idrett og andre lag/foreninger.

 

Målsetting

Målsettingen med ordningen er derfor å gi tilskudd til kontingenter og utstyr til foreninger/enkeltpersoner slik at barn og unge i målgruppen kan delta på fritidsaktiviteter i nærmiljøet. Det gis inntil kroner 2.000,- i tilskudd per person per år. Tilskuddene gis for ett år av gangen og er å regne som en engangsstøtte.

 

Informasjon om søknaden

Det er kun voksne rundt barnet/ungdommen som kan søke om midler, for eksempel helsesøstre, lærere, miljøarbeidere, lagledere, trenere med flere. Barnet eller familien kan ikke søke selv.  Den voksne som søker har ansvaret for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten.

Den som søker vurderer også om familien er i en slik situasjon at dette ikke kan dekkes selv.

 

Søknad

Vedlagte søknadsskjema må benyttes. Vær nøye med å fylle ut hele søknadsskjemaet og legg ved et enkelt budsjett som skisserer hva tilskuddet skal brukes til.

Det kan søkes fortløpende på ordningen; ingen søknadsfrist!

 

Spørsmål om ordningen kan rettes til: Aud Ingrid Olstad Tlf. 99024817

 
Sist oppdatert: 16.04.2015 10:17
Tekst: 
Foto: 
Topp