Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Relaterte artikler

Radon

Radon er en radioaktiv edelgass som avgis fra flere relativt vanlige bergarter i Norge

Strålevernets anbefalinger for radon

Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og innenfor anbefalte grenseverdier:

  • Tiltaksgrense på 100 Bq/m3
  • Så lave nivåer som mulig – tiltak kan også være aktuelt under tiltaksgrensen
  • Maksimumsgrenseverdi på 200 Bq/m3

Alle bygninger bør radonmåles regelmessig og alltid etter ombygninger.

Radonmålinger bør utføres som langtidsmålinger i vinterhalvåret med sporfilmmetoden. Radonreduserende tiltak i eksisterende bygninger bør være årsaksspesifikke, rettet mot identifiserte radonkilder og søke å oppnå så lave radonnivåer som mulig. For nybygg stiller byggteknisk forskrift krav til forebyggende radontiltak og grenseverdier.

Link til Statens strålevern

Nye anbefalinger for radon i bolighus

Måling av Radon

Kontakt Terra Controll for mer informasjon om måling og utstyr av radon.

Kartlegging av radon i Kongsvinger

Vinteren 2003 ble det gjennomført en kartlegging av radon i inneluft i Kongsvinger kommune i forbindelse med den landsomfattende undersøkelsen

Her kan du lese rapporten

Sist oppdatert: 31.01.2013 14:11
Tekst: 
Foto: 
Topp