Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Kunst og Museum

Bilde av Rolighed - Kvinnemuseet.

I Kongsvinger finner du mange museer og de fleste er tilknyttet Øvrebyen. Vil du variere opplevelsen og få nye opplevelser kan du i regionen finne flere aktuelle museer og utstillinger. Til høyre finner du relevante lenker og artikler.

Kvinnemuseet

Kvinnemuseet befinner seg i Dagny Juels barndomshjem på Rolighed, (Løkkegt. 35), en stor og vakker sveitserstilsvilla fra 1857, et steinkast fra 1600-tallsfestningen i den vernede trehusbebyggelsen i Øvrebyen. Kvinnemuseet ble innviet av H.M. Dronningen i 1995 og har hatt nasjonal status siden 1997. Med museumsreformen er Kvinnemuseet nå hovedansvarlig museum i et nasjonalt nettverk for kvinnehistorie.

Bymuseet i Aamodtgården

Kongsvinger Museum holder til i en fredet empirebygning fra 1801, like nedenfor Kongsvinger Festning. Bygningen, som opprinnelig var magasinforvalterens bolig, inneholder en rittmesters leilighet slik den var bebodd fram til 1968. I den gamle storsalen i første etasje har Kongsvinger Kunstforening lokaler. Det arrangeres kunstutstillinger hele året. Museet arrangerer byvandringer i den historiske bebyggelsen i Øvrebyen. Vandringene kan kombineres med besøk på festningen fra 1600-tallet og Kvinnemuseet. Kaffe og vafler kan nytes i husets gamle spisestue og på søyleverandaen med vakker utsikt over festningsbyen.

Kongsvinger Festningsmuseum

Kongsvinger festning fikk sin første kommandant i 1682. Arbeidet med festningen ble påbegynt og utbyggingen gikk over 100 år. Festningen ligger ved fergestedet over Glomma, for å forsterke det naturlige hinder på veien mellom Sverige og Christiania.

Kong Olav åpnet en egen avdeling av Forsvarsmuseet i anledning festningens 300 årsjubileum i 1982. Museet gir et innblikk i Norges forsvarshistorie fra vikingtiden frem til 1960-årene. Det er også en egen avdeling for krigsårene 1940-45, samt en utstilling om grenselosene.

Odalstunet Gårdsmuseum

Odalstunet er et lokalt museum for Nord-Odal og Sør-Odal. Museet har en stor samling hus og gjenstander fra de to bygdene. Odalstunet inneholder både et storgardstun og en husmannsplass. Noen av bygningene er fra midten av 1700-tallet, men de fleste er 1800-talls bygninger som det store stabburet fra Gjærsøyen fra 1835, drengestue med bryggerhus og skåle fra ca. 1880 og låve med hestevandring fra 1849. Nevnes kan også gardssmia fra ca. 1750 og kjona fra ca. 1850 som ble brukt til tørking av lin og malt korn.

Eidskog Museum

Eidskog Museum er et økomuseum. Hus og anlegg er bevart i et opprinnelig miljø. Skolemuseet på Matrand ligger ved Eidskog kirke (1665), som også er et kirkested fra tidlig middelalder.

Bygdetunet Almenninga på Vestmarka er en del av et klyngetun. Pilgrimsleden krysser tunet. Ved Magnor skole ligger snekkerverkstedet og hesteskosmien; Magnor hadde tidligere landets største hesteskoproduksjon. Museet har flere merkede kulturstier, bla. til Sootkanalen, Norges eldste sluseanlegg bygd for tømmertransport i 1849.

Galleri Lyshuset - Skarnes

Stiftelsen Lyshuset Billedsamling ble etablert den 19. mars 2002. Samlingen som i sin helhet er donert av maleren Kåre Tveter, inneholder 128 originalarbeider. Maleren har benyttet seg av ulike teknikker og samlingen omfattes således av arbeider utført i olje/lerret, akvarell, silketrykk, litografi, strektegning. Stiftelsens formål er å forvalte, drive og spre kunnskap om billedsamlingen. Stiftelsen kan utvide samlingen til å omfatte andre arbeider av maleren Kåre Tveter. Sør-Odal kommune har stilt til disposisjon LYSHUSET hvor samlingen permanent presenteres. Kommunen har påtatt seg ansvaret med å oppfylle stiftelsens formål.

Kunst i offentlige rom

 

Utsmykningsprosjekter i offentlig rom er en av de viktigste inntektskildene til kunstnere i dag. Kongsvinger kommune har gjennom tiden opparbeidet seg en omfattende samling billedkunst. Hovedsakelig fungerer denne samlingen som utsmykning i kommunens egne bygg, men også i friluft spredd utover kommunen. Samlingen forteller mye om den lokal kunsthistorie, men også nasjonale kunsthistorien.

Kongsvinger kommunestyre har vedtatt et eget reglement for utsmykninger. Vedtaket sier at inntil 2% av byggesummen skal brukes til utsmykning. I tillegg til dette bistår kunstbanken(Kunstnersenteret i Hedmark) og KORO(Kunst i offentlig rom) i utsmykningsprosesser med kompetanse og med egne tilskuddsordninger.

Mer om kunst i offentlige rom finner du på høyre side.

Sist oppdatert: 31.05.2018 10:30
Tekst: 
Foto: 
Topp