Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Øvrebyen Park

Et møte mellom fortid og fremtid

Øvrebyen Park er et helt unikt prosjekt som utvikles på den gamle gartneritomta i ærverdige Øvrebyen i Kongsvinger. Det er sjelden det blir gjort så mange grep for å tilpasse et moderne nybygg til historiske omgivelser.

Kongsvinger kommune fikk i 2009 Statens bymiljøpris nettopp fordi det er lagt så stor vekt på denne kombinasjonen og at man har lykkes. Dette gode arbeidet har til hensikt å videreføres i Øvrebyen Park.

Med Øvrebyen Park ønsker man å ta vare på miljøet området er kjent for, og det er gjennom reguleringsplanen vernet prektige trær og klassiske bygninger som danner en flott historisk og parkmessig atmosfære rundt de nye boligene. Den nye bebyggelsen er moderne, men tilpasset en bydel preget av historie, kultur, miljø og harmoni. Arkitekturen, så vel som farger og materialer, er utformet i nært ­sam­arbeid med antikvarer, avpasset ­strøkets karakter.

Sist oppdatert: 29.04.2016 09:57
Tekst: 
Foto: 
Topp