Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland

Kontaktinformasjon
NavnTelefonnummer
Kontorsted Hamar 62 55 14 90
Kontorsted Gjøvik 61 13 29 44
Postadresse Statens Hus, PB 4326, 2308 HAMAR
E-postadresse ho@pasientogbrukerombudet.no
Hjemmeside www.pasientogbrukerombudet.no

Pasient- og brukerombudet (POBO) skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helse. Og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten på tjenestetilbudene.

Ombudet kan gi råd og veiledning, informere om rettigheter, bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eler klager, være konfliktløser og bistå i forbindelse med søknad om erstatning.

POBO tar imot henvendelser som gjelder både spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjeneste. Sistnevnte gjelder for eksempel fastlege, legevakt, psykisk helsehjelp, hjemmesykepleie, sykehjem, avlastning, rehabilitering, tiltak for rusmiddelavhengige, brukerstyrt personlig assistanse og støttekontakt. Ombudet understreker t dette bare er eksempler. Økonomisk sosialhjelp og trygdeytelser ligger utenfor ombudets arbeidsområde.

Ombudet kan ta telefonisk kontakt med det aktuelle tjenestetilbudet, skrive brev eller be om et møte sammen med brukeren eller pasienten. Arbeidsmåten vil være avhengig av sak og situasjon,. Mange henvendelser lar seg løse uten at det blir en formell klage.

Sist oppdatert: 09.03.2012 10:00
Tekst: 
Foto: 
Topp