Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Årsmelding, årsberetning-årsregnskap

Etter hvert budsjettår utarbeides kommunens årsmelding.

I tillegg til en beskrivelse av måloppnåelse inneholder årsmeldingen et årsregnskapet (tallmessig oppstilling) og årsberetningen (beskrivende tekstdel.) Rapporten er en melding til politikerne om mål som er oppfylt siste år og hva administrasjonen forøvrig har gjennomført i året som er gått. I tillegg inneholder årsrapporten statistisk materiale om kommunen og nøkkeltall for kommunens virksomheter, ansatte, etc. 

Sist oppdatert: 01.08.2018 13:59
Tekst: 
Foto: 
Topp