Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Budsjett og økonomiplan

Rådmannens forslag til neste års budsjett og økonomiplan legges fram i slutten av oktober hvert år. Forslaget tar utgangspunkt i strategiplanen som behandles på vårparten.   

Kommunestyret behandler strategiplanen på våren.  Planen gir politiske mål, rammer og føringer for administrasjonens arbeid med økonomiplanen for kommende fireårsperiode samt budsjettet for påfølgende år.

Kommunestyret vedtar årsbudsjett og økonomiplan i begynnelsen av desember. Økonomiplanen omfatter en periode på fire år men rulleres hvert år. 

Mer informasjon om årsbudsjett og økonomiplan finner du til høyre. Hele betalingsregulativet finner du under dokumenter i menyen til høyre

Sist oppdatert: 17.01.2012 11:08
Tekst: 
Foto: 
Topp