Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi (planstrategien) er et nytt styringsverktøy for politiske ledelse.

Med bakgrunn i plan- og bygningsloven § 10-1 skal kommunestyret minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi, nærmere bestemt en planoversikt med prioriterte planer i valgperioden 2012-2015.

Planstrategien er et politisk styringsverktøy. Gjennom planstrategien skal utviklingstrekk drøftes og med bakgrunn i dette skal det tas stilling til hvilke planer som skal prioriteres i valgperioden 2012-2015, se vedlegg.

Sist oppdatert: 05.02.2015 11:45
Tekst: 
Foto: 
Topp