Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Kommunedelplan for Kongsvinger sentrum

Kommunedelplan for sentrum (sentrumsplanen) ble vedtatt i kommunestyret 30.08.2007. Sentrumsplanen omfatter de sentrumsnære områdene på begge sider av Glomma.

Sentrumsplanen består av et arealkart og bestemmelser, som viser fremtidig bruk av arealene i sentrum, både private og offentlige.

Det er også utarbeidet en planbeskrivelse som belyser og begrunner de vurderinger som ligger til grunn for plankart med bestemmelser. Sentrale tema i planen er trafikk og gatebruk, byrom og grønnstruktur, estetikk, bebyggelsen i sentrum og kulturminner.

Plankartet viser arealbrukskategoriene med utfyllende bestemmelser og retningslinjer. Kartet og bestemmelsene utgjør til sammen den juridisk bindende delen av sentrumsplanen.

Til høyre finner du linker til aktuelle dokumenter som er utarbeidet i forbindelse med sentrumsplanen.

 

 

Sist oppdatert: 12.06.2013 11:20
Tekst: 
Foto: 
Topp