Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede plan og vedtas av kommunestyret. Planen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Generelt om kommuneplan

Samfunnsdelen beskriver kommunens utfordringer og  hvilke strategier som skal legges til grunn for å møte disse.

Kommuneplanens arealdel avklarer hvilke områder som kan bygges ut og hvilke forutsetninger som ligger til grunn for utvikling av områdene.

Gjeldende kommuneplan

Gjeldende kommuneplan for Kongsvinger ble vedtatt av kommunestyret 21. juni 2018.

Sist oppdatert: 11.07.2018 11:48
Tekst: 
Foto: 
Topp