Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Kongsvinger 2050

Kongsvinger kommune, Statens vegvesen, Hedmark fylkeskommune og Byen Vår Kongsvinger har gjennomført et samarbeidsprosjekt knyttet til fremtidig byutvikling, kalt Kongsvinger 2050.

Prosessen har satt byutvikling og samordnet areal- og transportplanlegging på dagsorden, og man har debattert strategiske valg og prioriteringer. Sluttproduktet er en anbefalt bystrategi for samordning av arealbruk og transport.

Bystrategien legger overordnede rammer og føringer for byutvikling, arealbruk og transportsystem fremover. Strategien er ikke en plan etter plan og bygningsloven, men en strategi som skal peke retning og gi føringer for byplanleggingen framover. Perspektivet er langsiktig, samtidig som det er vist hva som må gjøres de nærmeste årene for å legge til rette for en ønsket byutvikling. Det er utarbeidet et forslag til en samarbeidsavtale mellom partene som skal sikre videre oppfølging. Det er også utarbeidet en kortversjon av strategien. 

Strategien er resultatet av en prosess med aktiv og bred medvirkning fra politikere, næringsliv, innbyggere og offentlige etater. Dette har vært viktig for å sikre eierskap til prosjektet. Det har også vært en sentral del av arbeidet å bevisstgjøre de ulike aktørenes rolle og ansvar i byutviklingen, og på hvordan man best kan samhandle for areal- og transporttiltak i Kongsvinger.

Strategiplanen Kongsvinger 2050 med handlingsprogram ble vedtatt av kommunestyret i Kongsvinger, fylkesrådet i Hedmark, Statens vegvesen og Byen vår Kongsvinger mai 2017. Samarbeidsavtalen ble undertegnet 17.august 2017. Sentrale dokumenter som ble opparbeidet som en del av prosessen finner du her.  

Dokumenter:

Bylabhefte (Norconsult, oktober 2016).pdf
Bylivsanalyse Kongsvinger sentrum (Norconsult, oktober 2016).pdf
Kongsvinger 2050 - kortversjon.pdf
Kongsvinger 2050 - strategier for framtidig byutvikling (lavoppløselig versjon).pdf
Mobilitetsanalyser (Statens vegvesen, mars 2017).pdf
Oppsummering av workshop med handelsstanden (Kongsvinger 2050, november 2015).pdf
Oppsummering fra Byseminar (Kongsvinger 2050, januar 2016).pdf
Rapport fra ungdomsverksted (Kongsvinger 2050, oktober 2015).pdf
Rapport som oppsummerer innspill fra Bylabprosessen (Kongsvinger 2050, des 2016).pdf
Trafikkundersøkelse Kongsvinger (Sweco, september 2016).pdf
 

Sist oppdatert: 01.11.2018 15:08
Tekst: 
Foto: 
Topp