Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

E16 Gävle - Oslo

Kongsvinger kommune deltar i et prosjekt sammen med svenske kommuner om utvikling av en europaveg mellom Gävle og Oslo.

Dalarna og Gävleborg er de to eneste berørte fylker i Sverige som savner en bra og tydelig utpekt øst-vestlig vegforbindelse med Norge,. 

Utvikling av næringsliv, arbeidsmarked og pendling har nytte av en bra svensk-norsk veg i regionen. Derfor samarbeider 9 svenske kommuner samt Kongsvinger for å virkeliggjøre visjonen om E16 - en europaveg mellom Gävle og Oslo via Dalarne, Nordvärmland og Hedmark.

Her kan du lese mer om prosjektet. Denne webbportalen gir et bilde av det spennende som allerede i dag finnes og hender langs Gävle-Oslo-forbindelsen i form av besøksmål, opplevelser og næringsliv. .

Sist oppdatert: 05.04.2016 09:32
Tekst: 
Foto: 
Topp