Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Jernbaneforum Kongsvingerbanen

Jernbaneforum Kongsvingerbanen ble stiftet i 2010. 

 
Formål:

Formålet med forumet er å bidra til en rask utvikling av Kongsvingerbanen for å sikre et attraktivt og konkurransedyktig togtilbud langs strekningen.

Dette gjøres blant annet ved å påvirke beslutningstakere og ved å ha tett og god dialog med Jernbaneverket og NSB samt Samferdselsdepartementet, Stortingets transport- og kommunikasjonskomite og andre faginstanser innen jernbaneområdet.

Utvikling av Kongsvingerbanen er viktig ut i fra flere perspektiver. Banen har betydning for pendlertrafikk til/fra Osloområdet, pendlertrafikk over grensen , utvikling av ”hovedstadsbanen” mellom Oslo og Stockholm samt for godstransport for transportaksene øst-vest og nord-syd.

Medlemmer:

Eidskog kommune Ordfører Camilla Thue
Fet kommune Ordfører Harry Skoglund
Kongsvinger kommune Ordfører Sjur Strand
Nes kommune Ordfører Grethe Sjøli
Skedsmo kommune Varaordfører Boye Bjerkholt
Sør-Odal kommune Ordfører Knut Hvithammer
Sørum kommune Ordfører Marianne Grimstad Hansen
Akershus fylkeskommune Fylkestingsrepresentant Solveig Schytz og Gjermund Skar
Akershus fylkeskommune adm Seniorrådgiver Tom Granquist
Hedmark fylkeskommune Fylkesråd for samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen
Hedmark fylkeskommune adm Rådgiver Øystein Sjøli
NHO Innlandet Åge Skinstad

 

Sekretariatet for Jernbaneforum Kongsvingerbanen er lagt til Kongsvinger kommune.

Jernbaneforumet møtes  3-6 ganger i løpet av året.

Leder og nestleder i Jernbaneforum Kongsvingerbanen er:

  • Leder: Ordfører Marianne Grimstad Hansen, Sørum kommune
  • Nestleder: Varaordfører Sjur Strand, Kongsvinger kommune

Kontaktpersoner:

Leder:
Ordfører Marianne Grimstad Hansen
Telefon: 930 52 932
Epost: marianne.grimstad.hansen@sorum.kommune.no

Nestleder:
Ordfører Sjur Strand
Telefon: 900 98 854
Epost: sjur.arnfinn.strand@kongsvinger.kommune.no

Sekretariatet:
Rådgiver Hilde Nygaard
Telefon: 997 90 803
Epost:  hilde.nygaard@kongsvinger.kommune.no

Sist oppdatert: 07.07.2016 09:44
Tekst: 
Foto: 
Topp