Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Universell utforming

Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Det betyr at universell utforming er fremtidsrettet og skal være integrert som en selvfølge i alle prosjekter.

Skal kommunen lykkes med dette, må kommunen sørge for at universell utforming er med i planleggingen av nye bygg og anlegg og i alle vedlikeholds- og oppgraderingsprosjekter. De fleste krav til universell utforming er lite kostnadskrevende dersom de tas med allerede i planleggingsfasen. Dersom man derimot må utbedre bygg spesielt for å oppnå universell utforming, kan kostnadene bli vesentlig høyere.

Universell utforming betyr at utformingen av bygninger, produkter og omgivelser må skje på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming. Dette motvirker diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne og gir bedre omgivelser for hele befolkningen. Et vellykket utbyggingsprosjekt er der hvor universelle tiltak er en naturlig del av byggeriet.

Kontakt Teknisk forvaltning for mer informasjon om Universell utforming, tlf. 62 87 40 00

Informasjon om kommunens arbeid finner du til høyre. Her finner du også linker til aktuelle nettsteder om temaet universell utforming.  

Sist oppdatert: 09.06.2016 09:49
Tekst: 
Foto: 
Topp