Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Kartlegging av Marikollen skole

Marikollen skole er evaluert mht universell utforming.


Som ett ledd i kommunens arbeid med universell utforming er Marikollen skole kartlagt mht tilgjengelighet for alle. Kartleggingen er gjennomført av Vista utredning. Hovedkonklusjonen er at hovedkonseptet for bygningsmassen og utearealer gir grunnlag for god og likeverdig tilgjengelighet. I utgangspunktet er derfor anlegget godt egnet til å oppnå universell utforming. Det er enkelte mangler knyttet til detaljer, men disse er små og i hovedsak enkle å utbedre. Her kan du lese hele rapporten (2 mB, pdf).Kommunens eiendomsavdeling jobber nå med å utbedre de manglende som ble påpekt.

I forbindelse med kartleggingen ble det invitert til en felles gjennomgang av det man hadde funnet. Målgruppen var byggeledelsen, arkitekter i byen, funksjonshemmedes råd, entreprenør, planfolk i kommunen og Eidskog kommune. Hensikten var å lære av de feil som var begått.  

 

Sist oppdatert: 05.04.2016 09:45
Tekst: 
Foto: 
Topp