Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Nasjonal bauta om universell utforming

En stor erfaringsbank er utarbeidet. 

Kongsvinger kommune har siden 2005 deltatt i et nasjonalt utviklingsprosjekt ledet av Miljøverndepartementet. 17 pilotkommuner har i perioden 2005-2008 utforsket og praktisert universell utforming som strategi for å skape lokalsamfunn med god tilgjengelighet, likeverd, deltaking og valgfrihet for alle.

Rapporten som samler erfaringer og resultater fra MDs pilotkommunesatsing er nå distribuert til kommuner og interesserte over hele landet. Interessen er stor, og nå foreligger også denne "nasjonale bautaen" i en interaktiv utgave.  

Her finner du den Nasjonale Bautaen som pdf-format (7mb, pdf).  

Sist oppdatert: 06.03.2009 12:34
Tekst: 
Foto: 
Topp