Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Temaplaner

Med utgangspunkt i kommuneplanen utarbeides det planer innen ulike tema og virksomhetsområder.

Her er det samlet temaplaner som berører utvikling, tilrettelegging eller vern og som har betydning for den fysiske byutviklingen. Planene og programmene danner grunnlag for iverksetting av tiltak innen de ulike virksomhetsområdene

Temaplan

En temaplan er en plan som gjelder et større virksomhetsområde, den vil oftest gå på tvers av flere enheter. En temaplan er som oftest vedtatt politisk. Temaplaner gjelder som regel for en periode på flere år, og mange av dem blir revidert etter en tid.

De ulike temaplanene vil du finne til venstre  un

der "Dokumenter - Temaplaner"

Sist oppdatert: 31.08.2012 15:12
Tekst: 
Foto: 
Topp