Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Fargeplan for Glommengata

Med ønske om å gjøre byen mer attraktiv, har Kongsvinger kommune utarbeidet en fargeplan for bebyggelsen i Glommengata. Fargeplanen ble utarbeidet med økonomisk støtte fra Husbanken, og målsettingen var å få en gjennomtenkt og samstemt fargebruk på fasadene. Flere av gårdeierne er i ferd med å oppgradere sine bygg i tråd med fargeplanen.

Gjennom fargeplanprosjektet, ble det fattet interesse for hvilke farger det opprinnelig har vært på bebyggelsen i Øvrebyen. Med økonomisk støtte fra Riksantikvaren, er 6 bygg fargeundersøkt. Her er et eksempel på en av rapportene. Det er utarbeidet en rapport for hvert hus. 

Gjennom et økonomisk samarbeid mellom fargeplanprosjektet i Glommengata og fargeundersøkelsene i Øvrebyen, ble det også laget fargeforslag til fem eiendommer i Øvrebyen. Her er rapporten.

Sist oppdatert: 30.10.2014 14:24
Foto: 
Topp