Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Fremtidig utvikling av idrettsanlegg i Kongsvinger

Kongsvinger kommune har satt i gang et arbeid med tanke på fremtidig utvikling av fotball- og friidrettsanlegg i Kongsvinger by, herunder Gjemselund stadion..

Snarveier:  Anleggsplan for fotball og friidrett i Kongsvinger by 

Bakgrunn

Norges fotballforbund krever flomslys og undervarme på Gjemselund stadion. I tillegg ønsker KIL Fotball tre kunstgressbaner for å møte framtidig anleggsbehov for breddefotballen.

Før det utarbeides en plan for Gjemselund stadion ble derfor det besluttet å lage en samlet anleggsplan for de idretter som er aktuelle å lokalisere til Gjemselund, Tråstad og Holt. 

Anleggsplan for fotball og friidrett i Kongsvinger by

Anleggsplan for fotball og friidrett i Kongsvinger by ble utarbeidet sammen med Idrettsrådet og KIL Allianse og vedtatt av kommunestyret 31.01.2008. Planen sier noe om anleggsbehov og plassering både på Gjemselund, Holt og Tråstad. I planen er det tatt høyde for kravene fra Norges fotballforbund. Fotballbanen foreslås flyttet nærmere nåværende sittetribune slik at mest mulig arealer frigjøres til tribuner/utbyggingsformål mot riksveg 2. Treningsbaner og friidrettsbane forutsettes flyttet til Tråstad og Holt. Kun treningsbane 2 bak ishallen blir igjen på Gjemselund i tillegg til hovedbanen. 

Arbeidet videreføres nå i et prosjekt der en ser på selskapsdannelse, finansiering og mer nøyaktige investerings- og driftskalkyler for anleggende. Resultatet av det arbeidet vil bli tilgjengelig på nett så fort det er behandlet.

Reguleringsplan for Gjemselund

Grepene som er foreslått i anleggsplanen gir rom for å tenke alternativ bruk av arealene rundt stadion. For å sikre at framtidige prosjekter utarbeides innenfor helhetlige rammer kreves en reguleringsplan for hele området. Arbeidet med den ble formelt igangsatt 1. april 2008 gjennom vedtak i planutvalget. 

Som grunnlag for reguleringsplanen har kommunen gitt fire ulike arkitektfirmaer i oppdrag å skissere en helhetlig utvikling av hele Gjemselundområdet. Firmaene skal levere sine bidrag 20. juni 2008. Forslagene vil bli tilgjengelige på nettet når de foreligger. Innspillene fra de ulike firmaene vil være med å danne grunnlag for reguleringsplanen. 

Sist oppdatert: 15.04.2016 10:10
Tekst: 
Foto: 
Topp