Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Handlingsplan for forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner

Handlingsplan vedtatt av kommunestyret 30. oktober 2014, sak 67/14

Vold skaper utrygghet, kan medføre helseskader som traumer, tap av velferd og begrenser den enkeltes livsutfoldelse. Vold er alvorlig for seg selv og er et stort samfunnsproblem både ut fra kriminalitets, - helse, - likestillings og oppvekst perspektiv.

 

Vold i hjemmet hvor man skal oppleve trygghet og likeverdighet rammer ekstra hardt. Både kvinner og menn er voldsutøvere og vold i nære relasjoner foregår i alle samfunnslag. Barn som utsettes for vold kan bære preg av dette resten av livet. Det er stor fare for at barn som utsettes for vold får en redusert helse og livskvalitet i voksen alder, og mange blir også selv voldsutøvere i voksen alder. Denne formen for vold er ofte skjult og forbundet med mye skyld og skam.

 

Det kan være vanskelig for familie og venner som ser vold nært seg å gripe inn.
Det er derfor viktig at vi har et offentlig apparat og innbyggere som er både modige, kyndige og klare til å bistå familier som har behov for hjelp. Handlingsplanen skal være et verktøy i dette arbeidet. 

 

Hele handlingsplanen finner du som link til venstre.

Sist oppdatert: 14.12.2016 10:56
Tekst: 
Foto: 
Topp