Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

- Fargeundersøkelse i Øvrebyen

Kongsvinger kommune fikk i 2013 midler fra Riksantikvaren for å gjennomføre fargeundersøkelser i Øvrebyen. Fargeundersøkelser gir ny kunnskap om bygnings- og fargehistorien i Øvrebyen. Malerikonservator Jon Brænne har gjennomført fargeundersøkelsene.

Høsten 2013 ble det gjennomført et forprosjekt som innebar en befaring med deltagere fra kommunen, fylkeskommunen, museet og Jon Brænne. Hensikten med befaringen var å utarbeide en prioriteringsliste over hvilke bygg som skulle fargeundersøkes. Befaringnotatet med endelig prioriteringsliste kan du lese her.

I 2014 ble Festningsgata 1, Aamodtgården, Drengestua til Gjemsegården (Øvre Langelands veg 7B), Bråtenhuset (Løkkegata 20), Grønnerudgården (Løkkegata 23) og Hultgrengården (Løkkegata 10) fargeundersøkt. Rapportene kan du lese her.

Øvre Langelands vei 7B - Foto: Jon Brænne       Øvre Langelands vei 7B - Bygningen i originale farger 

Drengestua til Gjemsegården er nå malt i originale farger.

Fem eiendommer i Øvrebyen fikk i 2014 forslag til fargesetting. Rapporten kan du lese her.

I 2015 fikk Kongsvinger kommune tildelt midler fra Hedmark fylkeskommune til ytterligere fargeundersøkelser. Tre ny bygg vil bli fargeundersøkt i 2015.

Sist oppdatert: 29.06.2015 11:55
Tekst: 
Foto: 
Topp