Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Formannskapet

Formannskapet består av 9 medlemmer med varamedlemmer, alle valgt blant kommunestyrets medlemmer for 4 år, jf. kommunelovens § 8.

Formannskapets funksjoner er fastlagt i kommuneloven, særlover og i reglement for delegering av myndighet fra kommunestyret.

Formannskapet skal ha det koordinerende arbeidet med overordnet økonomisk planlegging.
Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak.

For øvrig fastsetter kommunestyret selv området for formannskapets virksomhet. Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.

Formannskapet

Medlemmer 2015 - 2019

Formannskapets møteplan med saksliste, protokoll og møtebok 

Sist oppdatert: 13.02.2017 09:59
Foto: 
Topp