Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Komitéene

Som en praktisk inndeling av arbeidet i kommunestyret, fordeles samtlige kommunestyremedlemmer, med unntak av ordfører, varaordfører og 1 medlem som sitter i kontrollutvalget, til 5 komitéer som innstiller overfor kommunestyret.

Representantene bør som hovedregel ikke plasseres i en komité som behandler og innstiller i saker som vedrører eget yrke eller profesjon. Komitéene har ingen beslutningsmyndighet bortsett fra vedtak knyttet til egen forretningsorden og utpeking av

Komitéenes hovedoppgave vil være

  • Utrede og avgi innstilling til kommunestyret
  • På eget initiativ ta opp til behandling saker som den mener bør tas opp/utredes
  • Følge opp aktiviteter og prosesser i årshjulet

I alle saker som behandles i kommunestyret fra komitéene, skal det foreligge en innstilling. Det skal være en saksordfører på alle saker. Komitéene har ikke vedtaksmyndighet.

Komité for helse og omsorg

Leder: Tove Stangnes

- medlemmer
- møteplan med saksliste, protokoll og møtebok

Komité for oppvekst

Leder: Margrethe Haarr

- medlemmer
- møteplan med saksliste, protokoll og møtebok

Komite for Samfunnsutvikling

Leder: Ole Martin Knashaug
Nestleder:  Øystein Hanevik

- Medlemmer, møteplan med saksliste og møteprotokoll 

Planutvalget

Leder: Elin Såheim Bjørkli

- medlemmer
- møteplan med saksliste, protokoll og møtebok

 

Endring

I Kommunestyrets møte 08.02.18 i sak 019/18 ble det vedtatt at Komité for kultur, miljø og integrering og Komité for næring og byutvikling skulle slås sammen til en ny komite, som skal hete Komite for Samfunnsutvikling

Sist oppdatert: 26.04.2018 14:49
Foto: 
Topp