Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Møteplan 2018

Møteplan for 2018 ble behandlet i Kommunestyret 14.12.17 - KS 142/17

Følgende vedtak ble fattet:

Møteplan 2018 godkjennes med unntak av de to siste møtene i formannskapet. Disse flyttes 1 uke frem,  til uke 46 og 48.
Formannskapets første møte i 2018 holdes som planlagt i henhold til møteplanen. På dette møtet går formannskapet igjennom møteplan og tidspunkt for tidspunkt for når møtene skal avholdes.

Møteplan for 2018, finner du her

Sist oppdatert: 15.01.2018 09:24
Tekst: 
Foto: 
Topp