Ungdomsrådet i Kongsvinger kommune - kongsvinger kommune Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Ungdomsrådet i Kongsvinger kommune

Logo Ungdomsrådet

Representasjon - ungdomsrådet i Kongsvinger kommune 2017 - 2018

 • Live Mastad - leder
 • Jenny Løfsgaard - nestleder

Arbeidsutvalget(AU):

 • Live Mastad(leder)
 • Jenny Løfsgaard(nestleder)
 • Daniel Amundsen
 • Ella Engebretsen
 • Mia Nybakk

 Følgende representant har talerett i kommunestyret:

 • Guro Sønstebø
 • Ella Engebretsen
 • Mia Nybakk -vara
 • Anna Karoline Glomsaas – vara
 • Solfrid D. Johansen– vara

Følgende representant har talerett i komite for oppvekst:

 • Ella Engebretsen
 • Tone N. L. Kristiansen
 • Anna Karoline Glomsaas – vara
 • Daniel Amundsen– vara

Følgende representant har talerett i komite for helse og omsorg:

 • Elsa K. Furuseth
 • Tuva Aasum

Følgende representant har talerett i komite for kultur, miljø og integrering:

 • Solfrid D. Johansen
 • Henny Aurora Øiungen
 • Tone N. L. Kristiansen - vara
 • Anna Karoline Glomsaas – vara

Følgende representant har talerett i komite for næring og byutvikling:

 • Mia Nybakk
 • Tuva Aasum

Ungdomsrådets representanter i ungdommens fylkesting 2017 - 2019:

 • Anna Karoline Glomsaas
 • Guro Sønstebø
 • Elsa K. Furuseth
 • 1. vara - Jenny Løfsgaard
 • 2. vara –Tuva Aasum
 • 3. vara – Mia Nybakk

Representanter i arbeidet ny ungdomsskole: Elsa K. Furuseth og Marte Bjørklund,

vara Jenny Løfsgaard og vara Mia Nybakk.

Representanter i arbeidet med Ungdata: Solfrid D. Johansen og Marte Bjørklund.


Representanter i arbeidet med forebyggende tiltak: Mia Nybakk, Solfrid D. Johansen

og vara Tone N. L. Kristiansen.

Representanter i arbeidet utsmykking av ny ungdomsskole: Jenny Løfsgaard og Live Mastad.

Representanter i arbeidet sentrumsutvikling og Kongsvinger anno 2050: Jenny Løfsgaard og Live Mastad

SLT – koordinator Tor Inge With er veileder og sekretær for ungdomsrådet.

E – post: mailto:tor.inge.with@komgsvinger.kommune.no

 

Sist oppdatert: 19.01.2018 08:50
Tekst: 
Foto: 
Topp