Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Retningslinjer for utdeling av midler fra ungdomsrådet

RETNINGSLINJER FOR FORDELING AV MIDLER FRA
Ungdomsrådet i Kongsvinger

1.

Personer, grupper og organisasjoner som driver barne- og ungdomsarbeid kan søke om midler fra ungdomsrådet. Grupper og organisasjoner skal prioriteres før enkeltpersoner. Søknaden sendes til; Kongsvinger kommune, ungdomsrådet v/sekretær, 2226 Kongsvinger.

 

2.

Pengene bør gå til: Investeringer for barn og ungdom i nærmiljøet, eller åpne enkeltarrangement utenom skoletiden. Pengene kan gå til tiltak som fritt kan brukes på fritida - ikke bare på skolen.

 

3.

Pengene skal ikke gå til: Skoleturer eller skolemateriell som brukes til undervisning. De kan heller ikke brukes til drift. (For eksempel lønn, husleie, mat og forbruksmateriell).

 

4.

Søknader om midler blir behandlet fra september til juni. Orientering om UR.

 

5.

Flere kan gå sammen om en søknad.

 

6.

Søkere som samarbeider med lag og organisasjoner i nærmiljøet for barn og ungdom, skal prioriteres ved fordeling.

 

7.

Alle søknader skal inneholde budsjett, navn på kontaktperson og kontonummer.

 

Sist oppdatert: 05.10.2016 13:42
Tekst: 
Foto: 
Topp