Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Trafikk og parkering i Øvrebyen

Hva blir løsningen på trafikk- og parkeringsproblemene i Øvrebyen

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Kongsvinger kommune, prosjektleder for Prosjekt Øvrebyen LUK, Gamle Øvrebyen vel, de næringsdrivende, Kvinnemusèet og Kongsvinger og Omegn Skytterlag (KOS) har jobbet med å finne løsninger på trafikk- og parkeringsproblematikken i Øvrebyen. Særlig er behovet for flere p-plasser skrikende.

Gruppen er blitt enige om følgende prioriteringer:

Herdahlsparken

De fire parkeringsplassene ved Herdahlsparken forblir slik de er inntil videre. Skilt om maks 2 timers parkering i tidspunktet 07 – 17 på hverdager samt lørdag vil bli satt opp.

Skjæret

Det forblir gjennomkjøring forbudt over Skjæret. Denne vegen er skiltregulert som gang- og sykkelveg. Disse skiltene har to ganger blitt skåret ned og fjernet, men har blitt satt opp igjen. Bybussruta over Skjæret vil etter hvert opphøre/legges om. På sikt er det ønske om å etablere bom for fysisk å hindre kjøring over Skjæret.

Nygata

Det har vært diskusjoner om å åpne Nygata for kjøring i begge retninger for å lette gjennomkjøringsproblematikken i trangere gater lenger opp i Øvrebyen. Foreløpig konklusjon er å inntil videre beholde Nygata envegskjørt som i dag. Hedmark trafikk og Nettbuss, ønsker å vurdere muligheten for å legge ei bybussrute med små busser til Nygata. Bybussen vil kjøre med envegsreguleringen slik kjøremønsteret er i dag.

Badeparken

Det blir per i dag ikke opparbeidet parkeringsplasser i Badeparken.

Aamodtgården

Her vil det bli opparbeidet en parkeringsplass med tverrstilt parkering fra vegkanten og noe innover på gressplenen nedenfor stabburet. Det parkeres mange biler der i dag, noe som medfører at vegkanten og gressplenen er oppkjørt og gjørmete. Den oppkjørte plendelen fremstår ikke særlig pen, og etablering av p-plass vil faktisk forskjønne dette området. I tillegg er behovet for p-plasser i dette området stort. Det vil bli plass til ca 14 biler på denne plassen. Skilt om maks 2 timers parkering i tidspunktet 07 – 17 på hverdager vil bli satt opp. Det er ikke ferdigvurdert om det er nødvendig med slik regulering også på lørdager. Neste møte i prosjektgruppa vil avgjøre dette.

Røhneløkka

Her parkeres det til tider mange biler, særlig under arrangement. For å lette trykket, og for å hindre at plenareal blir ødelagt, vil det bli opparbeidet en liten parkeringsplass med langsgående parkering på vegen inn mot skytterbanen, og i Løkkegata ved Rolighed. Plassene vil bli offentlig regulert, men KOS vil ha førsteprioritet til bruken av disse plassene ved arrangement i egen regi da de er eiere av eiendommen.

Rekkefølge

P-plassen ved Rhøneløkka vil bli etablert først, og p-plassene ved Aamodtgården i andre omgang.

Finansiering

Kongsvinger kommune og LUK har søkt og fått innvilget 125 000 kroner fra Hedmark Fylkeskommunes stedsutviklingsmidler. 

I tillegg har Kongsvinger kommune selv bevilget 125 000 kroner til dette prosjektet. 250 000 kroner er altså øremerket arbeidet med å opparbeide parkeringsplasser ved Aamotgården og på Røhneløkka.

Dersom du har spørsmål ang dette, vennligst kontakt Kjetil E. Lein ved teknisk forvaltning i Kongsvinger kommune på: KjetilE.Lein@kongsvinger.kommune.no eller tlf 62 80 82 62/91 61 83 06

Sist oppdatert: 02.12.2015 15:05
Tekst: 
Foto: 
Topp