Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Hultgrengården…fra bolig til næring

Kort fortalt så er det over ett år siden fem aktører var entusiastiske og klare til å åpne et kreativt fellesskap i Hultgrengårdens første etasje.

Men så enkelt viste det seg ikke å være…: For å få lov til å åpne kulturbasert næring, måtte bygget omdisponeres fra bolig til næring. Og med dette kom store krav til brannsikring av bygget; med en totalkostnad på hele 1,2 millioner kroner.

Irèn Carlstrøm og Elisabeth Haug har vært to av pådriverne for å få til aktivitet i Hultgrengården, med mye støtte og hjelp fra Kongsvinger kommune ved Hilde Nygaard.
Men 1,2 millioner kunne hverken huseier eller kommunen punge ut med.
Så prosessen med å finne gode og alternative løsninger var i gang.

Ny prislapp som kom etter noen måneders arbeid var på 575 000 kroner, og søknader om ekstern hjelp ble sendt til flere organisasjoner og banker. Hos Stiftelsen Uni fikk prosjekt Øvrebyen napp: Pengegave på 150 000 kroner!
I løpet av arbeidet disse månedene fikk vi også på plass et brannsikringsfond for Øvrebyen på hele 2 millioner kroner, hvor private og offentlige kan søke om midler for å brannsikre sine bygg. Fantastisk! Men dessverre var vi fremdeles og likevel ikke i mål økonomisk.

Arbeidet med å finne en løsning som av alle parter, inklusive brannvesenet, var ansett som ”god nok” fortsatte derfor.
Til slutt landet vi på og fikk aksept for samme løsning som de har brukt i den gamle trehusbebyggelsen i Lillehammer: Vanntåke på loft og varsling i øvrige etasjer.
Totalkostnad: 300 000 kroner. Med huseiers egenkapital, støtte fra brannsikringsfondet og Stiftelsen Uni var vi endelig i mål! Hurra!

Byggesøknaden ble sendt, og for et par uker siden ble den vedtatt. Hurra igjen! Nå var det vel bare å kjøre i gang!?
Vel, ikke helt. Stiftelsen Uni hadde tidligere sagt at vi måtte forvente en prosentvis nedjustering av pengegaven dersom sluttbeløpet for brannsikringestiltakene ble redusert. Nå mente de at prosjektet hadde endret så mye form, at vi ble pålagt å sende inn en ny søknad. Den nye søknaden, som nå er sendt, kan tidligst bli behandlet i stiftelsens styremøte 27.oktober.

Vi anså det nå som kritisk å kunne komme i gang med de fysiske tiltakene i bygget…Hultgrengården er ansett som et pilotprosjekt, og aktørene begynte å bli utålmodige.
Vi gikk derfor til politikerne med et konkret forslag: Kan dere forskuttere de 70 000 kronene vi mangler fra brannsikringsfondet?
(Vi fikk i desember vite at Stiftelsen Uni gir oss denne økonomiske støtten, så disse pengene vil gå tilbake til fondet).
Det kom et stort JA fra kommunestyret. Hurra! Igjen. Og denne gangen uten noen men…!!

I løpet av denne prosessen trakk dessverre noen av aktørene seg ut av prosjektet, noe vi alle hadde full forståelse og respekt for.
Jakten på nye aktører har pågikk derfor samtidig med å finne den beste løsningen på brannsikringssaken.

24. november kunne seks entusiastiske aktører og butikken krudt endelig ønske velkommen inn etter fine og høytidelige ord fra ordfører Øystein Østgaard og Hilde Nygaard fra Kongsvinger kommune..
Ønsket og målet er å være et positivt tillegg til de flotte bedriftene som allerede eksisterer i Øvrebyen, og at vi sammen med dem kan gjøre Øvrebyen til et enda koseligere sted å bo og besøke!

Sist oppdatert: 01.02.2012 09:06
Tekst: 
Foto: 
Topp