Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Veileder for Øvrebyen

Veileder for reparasjon, vedlikehold og bevaring av Øvrebyen

Gamle Øvrebyen vel har ved flere anledninger tatt opp at det burde vært utarbeidet en veileder for Øvrebyen som kan gi gode råd når tiltak skal gjennomføres i bydelen – et initiativ som kommunen støtter.

 

Her finner du veilederen i PDF-format Veileder for reparasjon, vedlikehold og bevaring av Øvrebyen, 

Veilederen er laget som et ledd i arbeidet med Prosjekt Øvrebyen.  Øvrebyen har et gammelt trehusmiljø med kulturhistoriske kvaliteter som knapt finnes andre steder. Øvrebyens sjel finnes både i gateløp, målestokk og materialer – men framfor alt i alle de små detaljene. Og dette er det viktig å ta vare på.

Skal vi klare å ta vare på detaljer og særpreg – det som er ekte - trengs kunnskap om stilhistorie, materialer og gamle teknikker som finnes i Øvrebyen. Veilederen er ment å gi en innføring i slik kunnskap. Kommunens mål er at den skal være et hjelpemiddel og oppslagsverk for å kunne sikre at helheten og utviklingen i Øvrebyen blir ivaretatt på en best mulig måte. Dette gjelder både for de som skal ivareta eiendommer i Øvrebyen og offentlige forvaltere.

Veilederen tar for seg byggeskikk, gatebruk, grønnstruktur og møblering av det offentlige rom. I veilederen finner man også gjeldende reguleringsplan med bestemmelser. Veilederen er tematisk bygget opp slik at man relativt enkelt kan gå inn på utvalgte tema avhengig av hva man ønsker råd om.  For hvert tema er det også presisert hva som er søknadspliktig.

Veilederen er utarbeidet av Kongsvinger kommune i tett samarbeid med fylkesantikvar Tore Lahn hos Hedmark fylkeskommune, Kongsvinger Museum, sivilarkitekt og billedkunstner  Mette L’orange og representant fra Gamle Øvrebyen vel. Konsulent har vært Myraker arkitekter.  Underveis har det også vært dialog med Kongsvinger-Vinger historielag, Byen Vår samt brannvesenet.

En trykket utgave av veilederen er sendt til alle som eier eiendom i Øvrebyen, og til sentrale aktører som GIVAS, Eidsiva, Statens vegvesen etc. I tillegg er den sendt til eiendomsmeglere i Kongsvinger.  Veilederen gjøres også tilgjengelig på kommunens hjemmeside.  Andre interesserte som også ønsker en trykket utgave, kan ta kontakt med Kongsvinger kommune ved Teknisk forvalting. 

Sist oppdatert: 10.02.2015 11:42
Tekst: 
Foto: 
Topp