Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Arkitekthjelp

Arkitekthjelp til mulighetsanalyser med fokus på kulturhistoriske miljø

I LUK-satsingen er en stor utfordring å gi små private byggherrer veiledning så de kan se muligheter og gjøre gode valg. Særlig gjelder det for endring av eksisterende og/eller nyutvikling av bygg og anlegg i viktige kulturmiljø og kulturlandskap. Tilgang på slik arkitektfaglig kompetanse og/eller kapasitet er mangelvare i kommunene. Hedmark fylkeskommune har kompetanse, men ikke kapasitet til å gi tilstrekkelig veiledning.

Hedmark fylkeskommune har derfor inngått en forenklet rammeavtale med noen utvalgte personer i arkitektfirma spredt i fylket, slik at kommunene kan tilby:

  • 10 t betalt rådgiving med utvilkling av enkle mulighetsskisser til mindre private byggherrer

Tilbudet gjelder i første rekke kommuner/prosjekt som er tilknyttet LUK-satsingen. Og det er primært rettet mot endring/istandsetting av bevaringsverdig bebyggelse og innpassing av nytt i særpregede kulturlandskap og/eller bygningsmiljøer. Det er kommunene som skal vurdere behovet og bestille på vegne av eier/tiltakshaver. Ordningen evalueres fortløpende i forhold til totalrammen i LUK-satsingen.

Rådgivningen formidles av kommunen og søkes på ved å sende en mail til Cecilie Samways

 

Sist oppdatert: 20.10.2011 13:32
Tekst: 
Foto: 
Topp