Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

SLT - Informasjon

SLT står for Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak.

Dette er en modell som er utviklet av Det kriminalitetsforebyggende råd til bruk i norske kommuner.

SLT-modellen er utviklet for å hjelpe norske kommuner til å bruke kreftene sine mest mulig effektivt i møte med disse utfordringene.

Denne samordningsmodellen knytter det lokale politiet tett sammen med de kommunale enhetene, og sikrer klare og tydelige linjer mellom fagpersonene som arbeider med forebygging ute blant innbyggerne og den øverste kommuneledelsen.

Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

SLT-modellen er utviklet for å koordinere kunnskap, kompetanse og ressurser mellom politiet og de kommunale enhetene som tar kriminalitetsforebyggende hensyn. Den inkluderer også to andre viktig deler av lokalsamfunnet: næringslivet og de frivillige organisasjonene.

Når alle disse sektorene møtes regelmessig for å utveksle kunnskap og erfaringer, bli kjent med hverandres arbeidsmåter og kulturer og gjerne samordne tiltak og oppgaver, blir det enklere å drive målrettet forebygging på en mer effektiv måte. Når signaler fanges opp og spres raskere, kan tiltak settes inn tidligere og mer presist – mens faren for dobbeltarbeid og overlapping reduseres.

Kontaktperson

SLT-koordinator i (50 % stilling) Kongsvinger kommune er : Tor Inge With, tlf. 477 13 003

Informasjon

Mer info finnes  KRÅD sin hjemmeside.
http://www.krad.no/

Sist oppdatert: 06.12.2016 14:40
Tekst: 
Foto: 
Topp