Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

TRAS (Tidlig Registrering av Språkutvikling)

 

TRAS er et observasjonsmateriell for språk og språkutvikling hos barn i barnehagen. Materiellet gjør det blant annet mulig å vurdere et barns språkutvvikling i forhold til det som er forventet på ulike alderstrinn.

I TRAS-håndboken er det knyttet tre spørsmål til hvert alderstrinn fra de ulike observasjonsområdene: Samspill, kommunikasjon, oppmerksomhet, språkforståelse, språklig kunnskap, uttale, ordproduksjon og setningsproduksjon.

Å utvikle et språk er noe av det mest betydningsfulle som skjer i et barns liv. Språket gir ikke bare identitet til tilhørighet til et fellesskap. Ved hjelp av språket lærer barnet også å forstå seg selv og omverdenen, noe som er avgjørende for barnets videre utvikling – både intelektuelt, sosialt og emosjonelt.

Sist oppdatert: 20.06.2008 09:06
Tekst: 
Foto: 
Topp