Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Tekniske tjenester

Tekniske tjenester

I Kongsvinger kommune fordeles arbeidet med tekniske tjenester mellom kommunen og ulike interkommunale selskap. 

Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap (GIVAS)

GIVAS har alle oppgaver knyttet vann og avløp og administrerer tvungen slamtømming. I tillegg utfører GIVAS vegvedlikehold på vegne av kommunen og kan ta på seg private oppdrag.

Bolig og eiendom

Skal du rive, bygge eller utbedre bolig, bygge garasje, terrasse, fritidshus eller lignende finner du mer informasjon på sidene om Bygging.

Er du eier av en eiendom, har planer om å kjøpe en ønsker du oppmåling eller fradeling finner du mer informasjon under teamaet Eiendom.

Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap (GIR)

GIR har som hovedoppgave å samle inn forbruksavfall (søppel) i Eidskog, Kongsvinger, Nord- og Sør-Odal kommner. Fra husholdningene hentes inn våtorganisk avfall, papp/papir/kartong og restavfall.

Kart og plan

På sidene om kart finner du linker kommunens kartportal med tekniske kart, fritidskart, plankart (digitalt planarkiv) med mere.

Glåmdal brannvesen IKS (GIB)

Nødnummer: 110

GIB består av avdeling for brannforebyggende arbeid og feier (feiing).

Veg, parkering og forurensning (kommunalteknikk)

Kommunalteknikk har ansvar for vegvedlikehold, parkering, utbyggingssaker innenfor samferdsel og ulike oppgaver innenfor forurensningsloven.

Landbruk

Landbruksforvaltningen har ansvar for forvaltningsoppgaver knyttet til jordbruk, skogbruk, vilt og fiske, natur og miljøtiltak.

Kongsvinger kommunale eiendomsenhet (KKE)

KKE forvalter kommunens formålsbygg som skoler, barnehager, sykehjem og park/grøntanlegg.

Sist oppdatert: 26.02.2015 09:17
Tekst: 
Foto: 
Topp