Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Hva er ledsagerbevis?

Hva er ledsagerbevis?

Et ledsagerbevis er et dokument i form av et kort. Ordningen med ledsagerbevis er for funksjonshemmede som har behov for følge eller bistand fra en annen person for å kunne gå på, for eksempel, kino, idrettsarrangementer, teater, konserter, i svømmehallen, eller reise kollektivt. Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang. Kortholder må dekke egne kostnader. Kortholder velger selv ledsager.

Hvor gjelder kortet?

Ledsagerbeviset skal gjelde i hele landet der arrangører, transportselskap eller institusjoner har akseptert ordningen. Hva som er gjeldene pris på billetter fastsettes av arrangører eller transportselskap. Ulike ordninger benyttes – Du må selv undersøke dette.

Ved billettbestilling må det oppgis at en trenger ledsager.

Søknad

Søknad om ledsagerbevis får ved henvendelse til kommunens Kultur- og Fritidsenhet eller Servicetorget. Søknad returneres utfylt til bostedskommune (adressen som står på søknadsskjema). Det må legges ved dokumentasjon/uttalelse fra fagperson (helse/sosial –etat eller lege) på tilstand og behov, samt passfoto.

Spesielle merknader

Det er en nedre aldersgrense på 8 år for utstedelse av ledsagerbevis. Barn under denne alderen vil trenge bistand fra sine foresatte/andre uavhengig av funksjonsnivå.

I hovedsak innvilges det kun til en ledsager. Kun i helt spesielle tilfeller innvilges to ledsagere.

Behovet må da dokumenteres.

Kortets bakside viser spesielle merknader.

Retningslinjer for ledsagerbevis for funksjonshemmede

Sist oppdatert: 13.01.2011 13:44
Tekst: 
Foto: 
Topp