Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Tjenester til utviklingshemmede

Boveiledning og veiledning til dagliglivets gjøremål for personer med utviklingshemming.

Tjenestene for utviklingshemmede består av:

  • Boveiledningstjenester: opplæring og veiledning i grunnleggende og sosiale ferdigheter, samt dagliglivets gjøremål (hjemmehjelpstjenester)
  • Avlastning for barn og unge opp til 18 år
  • Dagsentertilbud
  • Støttekontakttjenester

Saksbehandling

Aktivitets- og bistandsenheten yter tjenestene til personer med utvikligshemming, bortsett fra støttekontakttjenesten. Kultur- og fritidsenheten yter tjenesten støttekontakt. Det er Forvaltningsenheten som vurderer og fatter alle vedtak.

Bofellesskap

Kongsvinger kommune har flere bokollektiv / bofellesskap for utviklingshemmede med heldøgns bemanning, i tillegg ytes tjenester til utviklingshemmede som bor i ordinære boliger.

Avlastning for barn og unge

Aktivitets- og bistandsenheten har en avlastningsavdeling for utviklingshemmede barn og unge, lokalisert på Heberheimen.

Blinken dagsenter

Her ligger også dagsenteret for utviklingshemmede, som bl.a. har tilbud som skog- og vedgruppe, enkle monteringsoppgaver, vaskeritjenester, formingsaktiviteter og servicegruppe.

Sist oppdatert: 13.09.2016 12:58
Tekst: 
Foto: 
Topp