Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Forhåndstemme institusjoner og ambulerende stemmegivning

1. Forhåndstemmegivning institusjon

Her vil det bli mulighet til å forhåndstemme for brukere, pårørende, ansatte og naboer

Sted Dag Dato Kl.slett
Holt bofellesskap Mandag 28. august 1100-1300
Hov bofellesskap
Mandag 28. august 1400-1500
Roverudhjemmet Onsdag 30. august 0900-1200
John Ruudsveg omsorgsbolig Onsdag 30. august 1300-1500
Skyrud Torsdag 31. august 1100-1300
Austbo Fredag 1. september 0900-1200
Kongsvinger sykehus Mandag 4. september 0900-1200
Langelandhjemmet Tirsdag 5. seotember 0900-1200

 

2. Ambulerende stemmegivning
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg, jf. valgloven § 8-3 sjette ledd.

Søknadsfrist:

Søknaden (muntlig/skriftlig)for ambulerende stemmegivning er tirsdag 5. september.

Sist oppdatert: 09.08.2017 14:14
Tekst: 
Foto: 
Topp