Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Forhåndstemme institusjoner og ambulerende stemmegivning

1. Forhåndstemmegivning institusjon

Her vil det bli mulighet til å forhåndstemme for brukere, pårørende, ansatte og naboer.

Tidspunktene vil bli annonsert senere.

Sted Dag Dato Kl.slett
Holt bofellesskap


Hov bofellesskapRoverudhjemmet

John Ruudsveg omsorgsbolig


Skyrud


Austbo


Kongsvinger sykehus


Langelandhjemmet

 

2. Ambulerende stemmegivning
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg, jf. valgloven § 8-3 sjette ledd.

Søknadsfrist:

Søknaden (muntlig/skriftlig)for ambulerende stemmegivning er tirsdag 3. september.

Sist oppdatert: 24.07.2018 13:33
Tekst: 
Foto: 
Topp