Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Manntall

Er du innført i manntallet?

Velgere bosatt i Norge:

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert bosatt pr. 30. juni i valgåret.

Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Velgere bosatt i utlandet:

Når utenlandsoppholdet har vart i mer enn 10 år, opphører den automatiske
manntallsføringen. De som da ønsker å delta ved valget, må sende søknad om å bli innført i manntallet. Søknaden sendes den kommunen der vedkommende sist var registrert som bosatt.

Søknad om manntallsføring skal inneholde en erklæring om at velgeren fortsatt er norsk statsborger. Det anses ikke påkrevd med noen attestasjon av statsborgerskapet. Søkerens egen erklæring er nok. I de fleste tilfeller vil søknad om innføring i manntallet skje ved at velgeren fyller ut og skriver under på omslagskonvolutten som brukes ved utenriks stemmegivning. Søknaden kan likevel fremmes i et eget brev, jf. valgloven § 2- 4 tredje ledd. Søknader som er feilsendt må sendes til rett kommune.

Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. Søknaden må kommme frem til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret som bosatt innen 11. september kl. 21.00.

Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema (i pdf-format eller word-format).

Manntallet er utlagt til ettersyn i:

- Kongsvinger bibliotek, Rådhusplassen 6

Sist oppdatert: 08.05.2017 14:56
Tekst: 
Foto: 
Topp