Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Stemmerett

Ved stortingsvalg har følgende personer stemmerett jf. valgloven § 2-1:

Norske statsborgere som:

  • vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgårer.
  • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.
  • er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
  • er ansatt i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand. De har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

 

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg har følgende personer stemmerett, jf. valgloven  § 2-2:

Alle som har stemmerett til stortingsvalg, samt ikke-norske statsborgere som oppfyller de øvrige kravene, dersom de er

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som er,eller har vært, registrert bosatt i Norge.
  • Statsborgere i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige) som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
  • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Når det gjelder botid for utenlandske statsborgere er det et krav at denne er registrert sammenhengende de tre siste årene.

For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune.

Sist oppdatert: 16.05.2017 13:10
Tekst: 
Foto: 
Topp