Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Varsel om risiko for masseoppformering av granbarkbiller

Natt til 2. juledag blåste stormen Dagmar ned 30-50.000 kubikkmeter skog i Kongsvinger kommune (1000 tømmerbiler). Mange skogeiere har allerede gjort jobben og ryddet opp. Det gjelder spesielt vindfelt virke som har ligget samlet.

Landbruksmyndighetene er nå bekymret for at det gjenværende vindfallet blir liggende som utklekkingsanstalt for nye biller utover sommeren. Billepopulasjonen er allerede stor etter omfattende angrep i distriktet i de senere år. Faren er da stor for at granbarkbillene begynner å gå løs på den stående tømmerskogen.

Varsel etter skogloven

Fylkesmannen i Hedmark har sendt ut varsel om risiko for insektsverming. Det betyr at skogbruket må ha full fokus på opprydding i tida fra nå og fram til billenes svermeperiode er over ut i juli. Det gir også kommunen hjemmel til å komme med pålegg til enkeltskogeiere, jf. forskrift om bærekraftig skogbruk § 14. Det forventes ikke at trær som ligger enkeltvis skal fjernes, men når det blir flere enn 5-10 grantrær noenlunde samlet, bør det ryddes opp.

Bruk av skogfond til opprydding

Som en midlertidig ordning fram til 1. juli 2012, kan skogfond brukes til oppryddingen. Skogeier får refundert 50 kr/m³ for å ta ut spredte grupper av vindfall som faller utenfor forsikringsdekningen.

Kravet er at virket kjøres ut av skogen innen 15. juli.

Les mer om bruk av skogfond til opprydding på hjemmesiden til Fylkesmannen [pdf].

Kontaktperson: Paal Øieren tlf 62 80 82 82 / mobil 971 49 041

Sist oppdatert: 29.11.2016 13:24
Foto: Paal Øieren
Topp