Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Varslingsordning

Varsling om korrupsjon, misligheter og svindel

Kongsvinger kommune har opprettet en varslingsordning for å styrke intern kontroll og korrupsjonsbekjempelse i kommunens virksomheter. Ordningen er opprettet for å gjøre det enkelt og trygt for ansatte og andre å varsle om misligheter.

Hvis du kjenner til at ansatte i Kongsvinger kommune ikke følger lover, regler eller kommunens etiske retningslinjer, ber vi om at rett instans varsles. Som varsler har du rett til å være anonym.

Hvordan varsle 

Hvis du ønsker å varsle, så har Kongsvinger kommune etablert et eksternt varslingsmottak hos Advokatfirmaet Campbell & Co AS i Hamar. Campbell & Co AS kan varsles via mail, pr brev eller telefon - se Hvordan varsle

I menyen til høyre finner du mer informasjon om varsling.

Sist oppdatert: 27.11.2015 10:03
Tekst: 
Foto: 
Topp