Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Om Kongsvinger kommunes varslingsordning

Troverdighet er en av Kongsvinger kommunes grunnleggende verdier.  Dette verdigrunnlaget innebærer at politikere, ledere og medarbeidere er åpne og ærlige i alt de gjør og forvalter kommunens fullmakter og verdier rettferdig og objektivt.

Kongsvinger kommune arbeider aktivt for nulltoleranse mot korrupsjon og kritikkverdige forhold.  Kongsvinger kommune har derfor etablert en sentral varslingsordning.

Formålet med varslingsordningen er å forebygge korrupsjon og øke tilliten til at kommunen kan og vil rydde opp i uønskede forhold.  Det oppfordres til at alle som vet om eller kjenner til uønskede forhold, varsler Kongsvinger kommune.

Varslingsordningen skal fange opp varsel både fra brukere, leverandører, publikum og kommunens egne ansatte.  Det kan for eksempel varsles om korrupsjon, svindel, misligheter, økonomiske lovbrudd, brudd på etiske retningslinjer, HMS-regler og annet.

Varslingsordningen skal være trygg for alle som varsler, både for dem som ønsker å oppgi navn, og for dem som varsler anonymt.  Det skal også være et vern for den det varsles om.

Sist oppdatert: 05.10.2010 12:40
Tekst: 
Foto: 
Topp