Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Etiske normer og verdigrunnlag

Kongsvinger kommune har et eget verdigrunnlag. Kjerneverdiene er livsglede, inkludering, verdsetting, engasjement og troverdighet.

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Kongsvinger kommune gir føringer i hva som ikke er aksepterte handlinger.   Det skal være strenge regler for de som forvalter offentlige penger og regelverk.  Alle har en særlig plikt til å opptre til fellesskapets beste og være seg bevisst at deres atferd danner grunnlaget for den etiske norm eller standard som til enhver tid gjelder.

Sist oppdatert: 05.10.2010 12:40
Tekst: 
Foto: 
Topp