Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Klager på saksbehandling

Å varsle er ikke det samme som å påklage et vedtak.  Uavhengig av varslingsordningen kan du klage på alle enkeltvedtak som kommunen gjør. Dette kan for eksempel gjelde vedtak knyttet til:

  • Barnehageplass
  • Nødvendig helsehjelp
  • Økonomisk sosialhjelp
  • Sosiale tjenester
  • Barneverntjenester

Klage på vedtak har en annen saksgang enn varslingssaker.  Klagen skal rettes skriftlig til det tjenestestedet som gjorde vedtaket. Du må fremme klagen innen tre uker etter at du har mottatt vedtaket fra kommunen.

Servicetorget kan hjelpe deg med å utforme klagen.

Sist oppdatert: 05.10.2010 12:42
Tekst: 
Foto: 
Topp