Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Om anonymitet

Du kan varsle anonymt. Dersom du velger å være anonym, bør du tenke over at varslingsmottaket kan bli forhindret i å få tak i flere opplysninger om saksforholdet, og at saksbehandlingen må avsluttes fordi det ikke foreligger tilstrekkelige bevis.

Hvis PC-en som brukes til å sende inn varsel, også brukes av andre eller om den ikke er under din kontroll, kan uvedkommende få tilgang til varslingsinformasjon med sensitive personopplysninger og varslers identitet.

En varsling vil på sin vei fra varslerens PC til varslingsmottaket, bli logget en rekke ganger.  Innholdet i loggingen kan avdekke en anonym varslers identitet. Offentlig myndigheter vil kunne skaffe seg tilgang til innholdet i loggene.

Ved bruk av telefaks vil nummeret på avsenders telefaksnummer normalt framkomme.

Sist oppdatert: 04.02.2011 08:07
Tekst: 
Foto: 
Topp