Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Spørsmål og svar om Varslingsordningen

Hva er varsling?

Å varsle er ikke det samme som å klage.  Å varsle er å gå videre med ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det.  Kritikkverdige forhold er brudd på lovregler, brudd på interne regler eller brudd på etiske normer.

Hvorfor skal man varsle?

Varsling er bra både for Kongsvinger kommune og for samfunnet, fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp. Kongsvinger kommune oppfordrer derfor til varsling.

Hvem kan varsle?

Alle som ønsker det kan varsle, for eksempel privatpersoner, brukere av kommunens tjenester, leverandører, organisasjoner og kommunens egne ansatte. 

Hvordan varsler jeg?

Hvis du ønsker å varsle om ulovlige eller kritikkverdige forhold i Kongsvinger kommune, kan du gjøre det på følgende måter:

 • E-mail:  firmapost@campbellco.no
 • Telefon:  46 85 90 00  kl 09.00-15.30 på hverdager
 • Telefaks:  62 58 81 01
 • Brev:
  Varslingsmottaket i Kongsvinger kommune
  v/ Advokatfirmaet Campbell & Co AS
  Postboks 124
  2301 HAMAR

Du kan oppsøke Campbell & Co AS i Seminargata 1, Hamar

Skal ansatte i kommunen også bruke det eksterne varslingsmottaket?

Ansatte som ønsker å varsle en sak, kan bruke det eksterne varslingsmottaket som er advokatfirmaet Campbell & Co AS. 

Ansatte kan varsle tjenestevei – enten via nærmeste overordnede eller via tillitsvalgte og verneombud. 

Den som mottar et varsel, skal sende det videre til varslingsmottaket som er advokatfirmaet Campbell & Co. 

Kan jeg bruke e-post?

Ja, du kan bruke e-post, men du må være oppmerksom på at dersom du ønsker å varsle anonymt, kan e-post gjøre det mulig å spore din identitet. 

Kan jeg ringe 46 85 90 00 fra utlandet?

Ja, ved å taste +47 før resten av nummeret. 

Kan jeg sende rekommandert brev?

Som varsler avgjør du selv om du ønsker å sende brevet rekommandert. Varslingsmottaket følger lovverket for mottak og behandling av alle typer brev.

Kan varsel fra PC spores?

Vær bevisst på de sikkerhets- og tilgangsordninger som gjelder for den PC-en/lap-top'en du sender varslet fra. 

Kan jeg være anonym?

Ja, du kan være anonym, men da må du sende varslingssaken pr brev.

Uansett om du velger å være anonym eller å oppgi din identitet, vil kommunen ivareta alle hensyn til lover og regler for saksbehandling.

Hvordan får jeg vite status for varslingen?

Du kan kontakte varslingsmottaket direkte for informasjon.  Ønsker du å gi tilleggsinformasjon til den opprinnelige varslingen, gjør du det på samme måte som beskrevet over. 

Når får jeg svar hvis jeg varsler en sak?

Du skal få svar innen 14 dager om at varslingssaken er mottatt.  Selve behandlingen av saken tar lenger tid.  Dette vil du få informasjon om.

Hva skjer med den/de som det varsles om?

Den som det varsles om, har krav på å bli informert om varslingen.  

Hvem har rett til innsyn i varslingssaken?

Både varsleren og den det varsles om har i utgangspunktet rett til innsyn i saksdokumentene. 

Kongsvinger kommune vil likevel av hensyn til sakens behandling vurdere i hvert enkelt tilfelle om det skal gis unntak fra informasjons- og innsynsretten.  

Sist oppdatert: 16.01.2014 13:55
Tekst: 
Foto: 
Topp