Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Varsling mot sosial dumping

Arbeidstakere skal ha verdige arbeidsvilkår, som f.eks. lønn, sikkerhetstiltak, oppholdsrom og eventuelle boforhold på arbeidsplasser. Dette er lovfestet i Norge – også for utenlandske arbeidstakere.

Kongsvinger kommune er opptatt av at arbeidstakere tilknyttet kommunen gjennom eksterne leverandører skal ha ryddige arbeidsforhold.  Det er derfor ønskelig å få inn tips om sosial dumping på arbeidsplasser som Kongsvinger kommune – som oppdragsgiver – har ansvaret for.

Dette kan f.eks. være arbeidsforholdene til arbeidere på bygg- og anlegg hvor det bygges for Kongsvinger kommune (dvs. en kommunal barnehage, skole, sykehjem, administrasjonsbygg, utleiebolig, etc.).  Også andre bransjer kan være berørt.

Ring varslingsmottaket Campbell & Co AS på tlf 46 85 90 00 mellom kl 09.00 – 15.30, hvis du kjenner du til at slike rettigheter brytes av leverandører til Kongsvinger kommune.

Du kan varsle anonymt. Da er det ekstra viktig at du er konkret i ditt varsel om:

  • hva saken gjelder
  • hvor og når det har skjedd
  • hvem som evt. er berørt

Dette fordi varslingsmottaket ellers kan bli forhindret i å få tak i flere opplysninger om saksforholdet, og at saksbehandlingen må avsluttes fordi det ikke foreligger tilstrekkelige bevis.   Se Arbeidstilsynets nettsider for mer informasjon om norske arbeidsvilkår.

Sist oppdatert: 16.01.2014 13:52
Tekst: 
Foto: 
Topp