Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Vold i nære relasjoner - dinutvei.no

Bilde fra nettportalen - dinutvei.no

Regjering ved Justis- og beredskapsdepartementet lanserer ny nettside.

Dinutvei.no - Nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt

dinutvei.noVold i nære relasjoner og voldtekt er en av våre største samfunns- og kriminalitetsutfordringer. Vold i nære relasjoner og voldtekt har et stort omfang også i Norge. Konsekvensene av volden er alvorlige og kan skape store ringvirkninger - både for den enkelte og for samfunnet som helhet.

 

Portalen er en «peker» til ulike hjelpetilbud,avmerket i kart, både med utgangspunkt i der man befinner seg og i landet for øvrig. Nettportalen inneholder og viser til fagstoff knyttet til problemstillingen vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt. Portalen har også en spørsmål-/ svartjeneste hvor man kan stille spørsmål anonymt og få svar.

Nettportalen skal være til hjelp og støtte for volds- og overgrepsutsatte, pårørende og bekymrede, for den som utøver vold og for ansatte i hjelpetjenestene, inkludert ansatte i det kommunale tjenesteapparatet.

Sist oppdatert: 19.02.2016 10:11
Tekst: 
Foto: 
Topp