Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Abort

I Norge har kvinner rett til å bestemme selv om de vil ta abort. Dette gjelder til og med 12. svangerskapsuke.

Svangerskapsukene regnes fra første dag i siste menstruasjon, altså opp til 2 uker før man blir gravid. Etter 12. svangerskapsuke kan det også være mulig å få utført abort, men da må man søke om dette. Søknaden skal vurderes av en nemnd som består av to leger. Beslutningen skal tas i samråd med kvinnen.

Selvbestemt abort etter fylte 16 år

En må være fylt 16 år for selv å få bestemme at en skal ta abort. Om hun vil ta abort, bestemmes av kvinnen selv. Er man under 16 år, skal den eller de som har foreldreansvaret (eller i gitte tilfeller vergen) kunne uttale seg, med mindre særlige grunner taler mot det. Mange er redde for å snakke med foreldrene sine, men vi tror som regel det er lurt å gjøre det. De fleste foreldre vil prøve å støtte og hjelpe i en slik situasjon, fremfor å bli sinte.

Kan jeg ta abort uten at foreldrene mine får vite det?

Hvis du er mellom 12 og 16 år vil legen gjøre en vurdering av om foreldrene dine skal få vite om det eller ikke. Opplysninger gis ikke til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når du av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette. Det er legen som foretar vurderingen av om grunnene bør respekteres eller ikke.

Et annet spørsmål er om det er lurt av deg å ikke si noe til foreldrene dine. Det å ta abort kan være en stor påkjenning. Derfor kan det være viktig å ha noen som kan gi deg støtte og omsorg både før og etter en eventuell abort. At foreldrene dine er informert om det som skjer, kan gi deg mulighet til å få støtte og hjelp hjemme.

Lege og annet helsepersonell har taushetsplikt.

Abort er gratis

Abort er gratis, det gjelder også den første legetimen. Men hvis man har et stykke å reise til sykehuset får man ikke dekket hele reisen. Det er egenandel på reise på 220 kroner.

Hvordan få hjelp

  • Det første man må gjøre for å få utført abort er å oppsøke en lege. Man kan gå til fastlegen sin eller man kan noen steder ta direkte kontakt med gynekologisk poliklinikk på sykehuset. Man kan kontakte helsestasjon for ungdom eller helsesøster på skolen for å få hjelp til å komme til lege.
  • Legen undersøker (gynekologisk undersøkelse og prøvetakning), intervjuer og veileder i forhold til svangerskap og abortinngrep. 
  • Deretter fyller legen ut skjema om begjæring av svangerskapsavbrudd i samråd med kvinnen. 
  • Skjemaet sendes deretter til sykehuset der aborten skal utføres.
  • Etter relativt kort tid får man en time på sykehuset der inngrepet skal utføres. Da vil gynekologen blant annet undersøke med ultralyd (gjennom skjeden) hvor langt svangerskapet har kommet og sette dato for inngrepet.

For mer informasjon

 

Sist oppdatert: 29.12.2011 14:00
Tekst: 
Foto: 
Topp