Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Alkoholsalg og servering

Her finner du informasjon om skjenke- og salgsbevillinger, etablererprøven etter serveringsloven og kunnskapsprøven etter alkoholloven
 

Skal du starte opp med et serveringssted eller en dagligvareforretning må du ha bevilling fra Kongsvinger kommune.

Kunnskaps- og etablererprøven

Kunnskapsprøven etter alkoholloven

Alle som vil godkjennes som styrer (daglig leder) eller stedfortreder ved steder som har eller skal søke om salgs- /skjenkebevilling må ha dokumenterte kunnskaper om alkohollovens formål. Kunnskapskravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve.

Salg forstås som overdragelse (salg) av alkoholholdig drikk til forbruker mot vederlag (betaling) for drikken utenfor salgsstedet

Skjenking  forstås som salg for drikking på stedet.

Etablererprøven etter serveringsloven

Etablererprøven etter serveringsloven er obligatorisk for daglig leder (styrer) av steder som driver serveringsvirksomhet. Dvs. der det foregår servering av mat og/eller drikke og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet. Eksempler på dette er:

  • Restauranter
  • Kafeer
  • Kafeteriear
  • Puber
  • Gatekjøkken
  • Bensinstasjoner

Praktiske opplysninger i forhold til prøveavleggelse

Frist for påmelding, evt. avbestilling  av prøven, er 2 døgn i forkant.

Pris

  • Etablererprøven - kr. 400,-
  • Kunnskapsprøve - salg/skjenking - kr. 400,- 

Sted

Oppmøte i Kongsvinger kommune, Servicetorget, Rådhuset, Rådhusplassen 3

Sist oppdatert: 15.12.2016 09:58
Tekst: 
Foto: 
Topp