Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Allemannsrett

Allemannsretten er et gratis fellesgode og et viktig grunnlag for et aktivt friluftsliv.

Mulighetene for friluftsliv i skogen, på fjellet, langs kysten og på vann og vassdrag er enestående i Norge. Retten baserer seg på den frie ferdselen. En ferdsel som foregår uten nevneverdig ulempe for andre.

 

Fri ferdselsrett i utmarksarealer i Norge innebærer at enhver kan ferdes fritt til fots hele året når det skjer hensynsfullt og med varsomhet. Dette har stor betydning for allmennhetens mulighet til friluftsliv, og skaper muligheter for mangesidig bruk av skog- og utmarksarealer.

 

Friluftsloven av 1957 skal bl.a. sikre at turfolk tar hensyn til natur, dyreliv, landbruksdrift og annen næringsvirksomhet. Loven gir rett til å vise bort folk som oppfører seg hensynsløst eller uaktsom. Lovens hensikt er bl a å avklare  forholdet mellom friluftsbruk og grunneiers disposisjonsrett over egen grunn, og den skal ta hensyn til begge sider. Det er viktig å være klar over at retten har sin begrensning. Allemannsretten har bestemmelser som tar sikte på å regulere bruk på en slik måte at ingen blir skadelidende. Norsk natur har plass til alle, om alle viser tilstrekkelig hensyn

 

I menyen til høyre finner du informasjon om Allemannsrett. Flere av linkene om dette temaet er eksterne linker med informasjon fra andre offentlige sider.

Sist oppdatert: 29.12.2011 14:00
Tekst: 
Foto: 
Topp